Asscher geeft uitzendsector nog een jaar voor aanpak malafiditeit

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken geeft de uitzendsector nog een jaar om een einde te maken aan malafide praktijken.

Hij wil dat de branche de schijnconstructies met Oost-Europese arbeidsmigranten en het ontduiken van cao-afspraken streng aanpakt. Het gaat hem vooral om zo’n 100 hardnekkige overtreders, die via faillissementsfraude de wet- en regelgeving ontduiken, en de fatsoenlijke arbeidsmarkt verpesten met criminele activiteiten. “Wat mij betreft is dit een laatste kans om orde op zaken te stellen,” zegt hij.

Over een half jaar wil Asscher de tussenstand bekijken met de branche. Asscher geeft ook aan dat “de nette delen van de uitzendsector heel gecommitteerd zijn aan handhaving en zelf 12 miljoen euro uitgeven aan zelfregulering en controles.”

Een belangrijke oorzaak van de zich steeds weer voordoende fraude is dat notoire overtreders nog steeds te gemakkelijk een uitzendbureau kunnen starten, stelt minister Asscher. Hij wil onder andere inschrijving bij de Kamer van Koophandel moeilijker maken door de Handelsregisterwet te wijzigen.

Daarnaast moet de uitzendsector via zelfregulering streng controleren op betaling van het cao-loon.

Wettelijk vergunningenstelsel als stok achter de deur
Wanneer de minister na een jaar nog geen duidelijke verbetering ziet, gaat hij over tot invoering van een wettelijk vergunningensysteem, zei hij in een uitzending van De Ochtend, Radio 1.

Het vergunningenstelsel kent ook grote nadelen, erkent hij, want het bezorgt de goedwillende bedrijven extra administratieve lasten. Hoe dan ook verwacht Asscher meer inzet van de sector voor de bestrijding, ook al wordt er al veel gedaan.

Bron: Flexnieuws 15-05-2014 

  • Jupiter Uitzendbureau B.V.
  • Willem Barentszweg 30
  • 5928 LM Venlo
  • Administratie
  • Patrycja Kieca
  • T 077 324 04 57
Securitech