Certificaten

NEN 4400-1

Sinds januari 2007 bestaat er een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen en (onder)aannemers van werk: NEN 4400-01. Jupiter uitzendbureau B.V. beschikt sinds het ontstaan van NEN 4400-01 over de certificering. Uitzendbureaus die in het bezit zijn van de NEN 4400-01 certificering hebben hun (personeels)administratie op orde, betalen op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies en de via hen ingehuurde uitzendkrachten zijn gerechtigd om in Nederland werk te verrichten.

Voor het meest actuele certificaat kunt u hier klikken. Lees meer over de NEN 4400-01 »

ABU

Wij zijn sinds 2009 aangesloten bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Als brancheorganisatie toetst de ABU zijn leden streng op de kwaliteit en de naleving van wet- en regelgeving. Als ABU-lid moet wij namelijk voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid op de werkvloer, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdracht van sociale premies. Daardoor hebben opdrachtgevers en uitzendkrachten de garantie dat ABU-leden staan voor kwaliteit, zekerheid en financiƫle betrouwbaarheid. Omdat zij periodiek worden gescreend is kwaliteit continu gewaarborgd.

Voor het meest actuele certificaat kunt u hier klikken. Lees meer over de ABU »

Stichting Normering Flexwonen

Wij zijn opgenomen in het register van Stichting Normering Flexwonen (SNF). Hiermee voldoen wij aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. De norm kent de onderdelen Ruimte en privacy, Sanitair, Veiligheid en Hygiƫne, Voorzieningen, Informatievoorziening en overige eisen, en Brandveiligheid. Ieder onderdeel bestaat uit een aantal specifieke eisen waaraan de huisvesting moet voldoen.

Voor het meest actuele certificaat kunt u hier klikken. Lees meer over de SNF »

Fair Produce

Wij zijn opgenomen in het register van Fair Produce. Het keurmerk Fair Produce staat voor faire behandeling van de werknemers. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de juiste beloning en goede huisvesting. De Stichting Fair Produce Nederland certificeert bedrijven, die gegarandeerd een sociaal personeelsbeleid voeren dat aan alle eisen voldoet. Daarmee wordt ‘goed werkgeverschap’ in de champignonsector gestimuleerd.

Voor het meest actuele certificaat kunt u hier klikken. Lees meer over de Fair Produce »

Securitech

Alle ID bewijzen van onze uitzendkrachten worden gecontroleerd door Securitech. Dit gebeurt door het uitvoeren van meerdere beveiligingscontroles tegen de uitgebreide referentiedatabase. Hiermee voldoen wij aan de eisen van de WID en WAV,

Voor het meest actuele certificaat kunt u hier klikken. Lees meer over Securitech»

  • Jupiter Uitzendbureau B.V.
  • Willem Barentszweg 30
  • 5928 LM Venlo
  • Administratie
  • Patrycja Kieca
  • T 077 324 04 57
Securitech