Nieuwsbrief April 2015


Efficiencywinst en kostenvoordeel dankzij planningsoplossingen op maat
Meerwaarde creëren voor de klant, dat is waar het bij Jupiter om draait. Dit speerpunt uit de Lean-filosofie vertalen wij naar de praktijk door onze klanten onder meer planningsoplossingen op maat te bieden. Op deze manier helpen we bedrijven om hun personeelsbehoefte zo efficiënt en voordelig mogelijk in te vullen, terwijl optimale arbeidsomstandigheden gewaarborgd zijn. Jupiter creëert toegevoegde waarde voor haar klanten Jupiter Uitzendbureau werd in 1994 opgericht als antwoord op de toenemende vraag naar gemotiveerd personeel bij het verwerken en inpakken van groenten en fruit. In de loop der jaren zijn wij meegegroeid met onze klanten, waardoor we onze marktpositie binnen de AGF-sector verder hebben weten te versterken. “Sinds twee jaar zijn we daarnaast actief bezig met het verder uitbouwen van onze orderportefeuille”, vertelt Gulcan Uykun van Jupiter. “Hierbij richten we ons onder meer
op bedrijven in de logistiek, packaging en de glastuinbouw.” De insteek bij het werven van nieuwe klanten is steeds dat Jupiter bedrijven wil helpen hun personeelsbehoefte zo efficiënt mogelijk in te vullen, terwijl tegelijkertijd ook de belangen van de werknemers in het oog worden gehouden. “Wij werken op basis van de Lean-filosofie”, vertelt Jac Kuijs, accountmanager bij Jupiter. “Dat betekent dat we inzetten op continue verbetering, het creëren van meerwaarde en het zo efficiënt mogelijk inrichten van processen, door het tegengaan van verspilling. En daar plukken onze klanten de vruchten van: de kwaliteit verbetert, de kosten dalen en de winst
stijgt.” Planningsoplossingen op maat In de praktijk houdt deze filosofie onder meer in
dat Jupiter haar nieuwe klanten zoveel mogelijk planningsoplossingen op maat biedt. “Wanneer we binnenkomen bij een bedrijf, kijken we verder dan de meeste uitzendbureaus”, zegt Uykun. “We kijken bijvoorbeeld hoe de productie geregeld is en hoe de personeelsbehoefte wordt ingevuld. Regelmatig zien we dat hier verbeterpunten liggen en efficiencyslagen te maken zijn. Dit nemen we mee in de planningsoplossingen die wij een klant aanbieden.” Jupiter signaleert bijvoorbeeld regelmatig dat uitzendkrachten wekelijks vijftig uur of meer werken. Een andere inrichting van pool-management en daarmee de werkweken terugbrengen tot veertig uur kan dan een efficiënte en economisch voordelige optie zijn. “Na acht uur werken neemt de productiviteit van een werknemer duidelijk af. Voor een zo efficiënt mogelijke inzet, is het daarom aan te raden om mensen niet te lang te laten werken. Een optie is dan om ervoor te kiezen om bijvoorbeeld niet vijftig maar zestig medewerkers in te zetten, waarvan er dagelijks vijftig aan het werk zijn en tien vrij hebben. Op deze manier houd je de productiviteit op peil en blijven mensen binnen de wettelijke cao-uren. Dat is prettiger voor de uitzendkrachten en brengt een kostenbesparing met zich mee voor de klant; wij kunnen dan ook een goedkoper all-in tarief bieden.” Voor ieder bedrijf een oplossing. Ook aan een groot packagingbedrijf bood Jupiter onlangs een succesvolle planningsoplossing op maat. “Het gaat hierbij om een grote klant, die veel uitzendkrachten nodig heeft”, vertelt Jac Kuijs. “Dat betekende ook dat er veel in- en uitstroom was van uitzendkrachten; wekelijks gingen vaak tien tot vijftien nieuwe mensen aan de slag. Dat kostte veel inwerktijd en daarmee ook veel geld. Sinds vorig jaar proberen we
daarom ieder jaar dezelfde mensen te laten terugkomen, bijvoorbeeld studenten. Wij benaderen hen gericht met de vraag of ze weer aan de slag willen bij dit bedrijf. Dat werkt!
De klant ziet een duidelijke meerwaarde en bespaart op deze manier veel tijd en geld.”
Gulcan Uykun geeft aan dat er voor vrijwel ieder bedrijf een passende planningsoplossing is, waarmee veel winst kan worden geboekt. “Bij nieuwe klanten kijken we standaard
naar de mogelijkheden. Maar ook bij bestaande klanten nemen wij de planning kritisch onder de loep en zoeken wij continu naar verbeteringsmogelijkheden. Op deze manier proberen we onze klanten zoveel mogelijk meerwaarde te bieden en de Lean-filosofie optimaal in de praktijk brengen.” Wanneer we binnenkomen bij een bedrijf, kijken we verder dan de meeste uitzendbureaus“ Met een passende planningsoplossing kan veel winst worden geboekt".

Vragen over wat Jupiter voor u kan betekenen?
Neem contact op met Gulcan Uykun
T 077 - 321 16 67
E gu.uykun@jupiteruitzendbureau.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wet- en regelgeving onder de loep
Volgens de nieuwe Wet Werk & Zekerheid (WWZ) moeten werknemers bij onvrijwillig ontslag een financiële vergoeding ontvangen: de transitievergoeding. Hiermee komt de
kantonrechtersformule- de formule die de vergoeding bij ontbinding van het arbeidscontract bepaalt - te vervallen. Deze transitievergoeding geldt zowel voor werknemers met
een vast als een tijdelijk contract. Wanneer transitievergoeding? Bij onvrijwillig ontslag zijn werkgevers verplicht een transitievergoeding te betalen aan werknemers als de arbeidsovereenkomst(en) in totaal tenminste 24 maanden heeft (hebben) geduurd. Dit geldt voor vaste contracten en/of tijdelijke contracten. Daarnaast moet de arbeidsovereenkomst door de werkgever zijn opgezegd of het tijdelijke contract op verzoek van de werkgever zijn
beëindigd. Voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd of pensioenleeftijd hebben bereikt, hoeft geen transitievergoeding te worden betaald. Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding wordt als volgt bepaald:

• Over de eerste tien jaar wordt een zesde van het maandloon gerekend, per gewerkt half dienstjaar.
• Na de eerste tien jaar geldt een vierde van het maandloon voor elk daaropvolgend gewerkt half dienstjaar.
• De maximale hoogte van de transitievergoeding bedraagt € 75.000 of één jaarsalaris.


Op de transitievergoeding kunnen bepaalde kosten worden ingehouden. Denk aan transitiekosten of inzetbaarheidskosten, zoals scholingkosten of kosten ter voorkoming van/het verkorten van werkloosheid. De exacte inhoud daarvan moet nog worden uitgewerkt.
Bij zogeheten opvolgend werkgeverschap worden de voorgaande arbeidsovereenkomsten meegeteld voor de transitievergoeding. Een voorbeeld van opvolgend werkgeverschap is wanneer een uitzendkracht wordt overgenomen door de opdrachtgever. Heeft de vorige
werkgever een transitievergoeding betaald, dan wordt deze in mindering gebracht op een eventuele nieuwe transitievergoeding.


Overgangsregeling 
Er is een wetsvoorstel ingediend met betrekking tot een overgangsregeling voor de transitievergoeding. Het wetsvoorstel voor de overgangsregeling is op dit moment in
behandeling en ziet er als volgt uit:

• Vanaf 1 juli 2015 begint de telling voor de transitievergoeding opnieuw bij een onderbrekingstermijn van meer dan zes maanden.
• Vóór 1 juli 2012 geldt een onderbrekingstermijn van meer dan drie maanden.
• In de periode 1 juli 2012 tot 1 juli 2015 geldt een onderbrekingstermijn van meer dan zes maanden, mits deze maanden zijn geëindigd voor 1 juli 2015 en er uiterlijk zes maanden na het einde van een arbeidsovereenkomst, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ingegaan.


Een werknemer kan aanspraak maken op een vergoeding tot drie maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is beëindigd. Daarna kan een werknemer geen verzoekschrift
meer indienen voor een transitievergoeding. Vragen over de transitievergoeding of wat
deze betekent voor u als werkgever?

Neem contact op met Gulcan Uykun
T 077 - 321 16 67
E gu.uykun@jupiteruitzendbureau.nl


Op 1 juli 2015 treedt de nieuwe Wet Werk & Zekerheid (WWZ) in werking. Een onderdeel van deze wet is het uitbetalen van een transitievergoeding bij ontslag, óók aan uitzendkrachten. Jupiter informeert u graag over wat dit betekent voor u als werkgever.

Invoering van de transitievergoeding: wat betekent dit voor u?
Andrew Domaradzki vervoert uitzendkrachten van en naar hun werkplek Andrew Domaradzki (50) is chauffeur in hart en nieren. Jarenlang werkt hij in zijn thuisland Polen als truckchauffeur,
ook reed hij voor touringcarbedrijven. In 2007 besloot Andrew naar Nederland te komen, om hier aan de slag te gaan. Hij werkte voor diverse bedrijven, totdat hij een half jaar geleden
in dienst trad bij Jupiter. Hier is Andrew verantwoordelijk voor het vervoer van de uitzendkrachten naar hun werkplek, ook haalt hij hen aan het einde van de dag weer op. “Ik rijd
in één van de grote touringcars van Jupiter, waar 52 mensen in kunnen, maar ook in kleinere busjes”, vertelt Andrew. “Mijn werkdagen zijn heel gevarieerd. Ik begin ’s ochtends
op tijd, omdat veel uitzendkrachten al vroeg aan de slag mogen. Maar ik kan niet achterover leunen als iedereen op de werkplek is. Wanneer er medewerkers ziek zijn, moeten deze worden opgehaald. En vaak heeft een bedrijf snel nog wat extra mensen nodig, die ik dan ter plekke breng. Voordat ik het weet, is de dag voorbij en moet iedereen weer worden opgehaald en naar zijn of haar woonlocatie worden gebracht.” Andrew’s werkdag wordt in belangrijke mate bepaald door zijn telefoon: hij moet altijd bereikbaar en stand-by zijn. “Daarnaast sta ik continu in contact met het kantoor van Jupiter; bij vragen of problemen, wordt er snel geschakeld.
Mijn werkdag is nooit saai; verre van dat!”

Spil van Jupiter
Veiligheid heeft voor Andrew hoogste prioriteit. “Het werk van chauffeur brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee, en zo voel ik dat ook”, vertelt hij. “Veiligheid staat voorop.
Daarom check ik, naast de reguliere onderhoudsbeurten, regelmatig zelf of alles technisch in orde is. Daarnaast houd ik me natuurlijk aan de verkeersregels; dat is niet meer dan vanzelfsprekend.” Door zijn werk kent Andrew vrijwel alle uitzendkrachten die voor Jupiter werken en is hij een belangrijke spil binnen het bedrijf. “Ik houd van mijn werk. En Jupiter is een goede werkgever; er is sprake van een prettige werksfeer en de secundaire  arbeidsvoorwaarden zijn prima.” Andrew, die eens in de drie maanden voor familiebezoek
teruggaat naar Polen, maakt gemiddeld zo’n 10.000 kilometer per maand. “De meeste ritten zijn binnen een straal van 40 à 45 kilometer rondom Venlo. Ik ken de regio dan ook op mijn
duimpje. Het is hier prachtig!” Het werk van chauffeur brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee, en zo voel ik dat ook“ Jupiter hecht veel waarde aan veilig vervoer van haar uitzendkrachten van en naar de werkplek. Chauffeur Andrew Domaradzki is belast met deze taak, en zorgt ervoor dat alle medewerkers tijdig op hun werk zijn en ook weer veilig worden thuisgebracht. Een grote verantwoordelijkheid, zo vindt hij. “Ik neem mijn werk heel serieus.”
‘Veiligheid staat voorop’

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jupiter kiest voor kwaliteit in huisvesting
Op het gebied van huisvesting werkt Jupiter Uitzendbureau samen met Work and Stay: een groot deel van de uitzendkrachten woont op de Campus Tradeport Venlo, die eigendom is van de huisvestingsorganisatie. Deze locatie in Maasbree omvat ruime en veilige chalets, beschikt over vele faciliteiten en er is 24/7 toezicht. “Work and Stay wil méér zijn dan alleen een verhuurder.” De Campus Tradeport Venlo bevindt zich in het hart van de regio Venlo, op een
steenworp afstand van glastuinbouwgebied Siberië. Het ruim omgezette terrein telt 75 chalets, die allemaal plaats bieden aan vier of vijf personen. “In deze chalets wonen arbeidsmigranten die maximaal vijf aaneengesloten maanden hier werken. Via uitzendbureaus als Jupiter of rechtstreeks bij een boer of tuinder in de omgeving”, vertelt Carla van Megen van Work and Stay. “De meeste mensen die bij ons wonen, komen ieder jaar terug.” De chalets zijn ruim en van alle gemakken voorzien. “De huisvesting voldoet aan de eisen van de Stichting Normering
Flexwonen, onder meer op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Daarbij heeft elk chalet een eigen toilet en douche”, zegt Van Megen. “Goede huisvesting vinden wij belangrijk: onze overtuiging is dat mensen betere werkprestaties leveren wanneer zij comfortabel zijn gehuisvest.”

Ontzorgen
Campus Tradeport Venlo onderscheidt zich volgens Carla van Megen ook door haar vele faciliteiten. Zo beschikt het park over een ontmoetingsruimte, is er een wasserette en een winkeltje met Poolse producten. Ook is er overal op het park gratis wifi. “Daarnaast hebben
we een kantoortje, waar bewoners terechtkunnen met vragen. Denk aan vragen over hun woning of het park, maar ook over bijvoorbeeld de belastingaangifte of inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie. Wij willen zoveel mogelijk ontzorgen en méér zijn dan alleen
een verhuurder.” Vanuit deze filosofie is er 24/7 toezicht op het park: Work and Stay heeft
twee huismeesters aangesteld, die bewoners helpen wanneer bijvoorbeeld de verwarming kapot is. Ook bewaken zij de orde en veiligheid. “Wij vinden het belangrijk dat alles netjes is en blijft. Succesvolle samenwerking met Work and Stay. De meeste mensen die bij ons wonen, komen ieder jaar terug“. Daarom wordt zwerfvuil bijvoorbeeld ook vijf keer per week opgeruimd. Daarnaast checken we regelmatig of de chalets er nog netjes uitzien. En vertrekt er een
huurder, dan wordt het chalet indien nodig opgeknapt en geschilderd.” Goede samenwerking
De samenwerking met Jupiter verloopt soepel, geeft Van Megen aan. “We zitten enkele malen per jaar rond de tafel om de lopende zaken te bespreken. En mocht er een incident zijn, dan melden we dit natuurlijk. Maar dat komt bijna niet voor.” Ook Jupiter is te spreken over de
samenwerking met en de dienstverlening van Work and Stay. “Bij Jupiter hoort een
partner die kwalitatief hoogwaardige huisvesting aanbiedt”, zegt Gulcan
Uykun van Jupiter. “Dat was voor ons de belangrijkste reden om in zee te gaan met
Work and Stay.” 

Work and Stay
Lange Heide 9
5993 PB Maasbree
T 077 - 465 07 74
www.workandstay.nl


Jupiter Uitzendbureau B.V.
Venrayseweg 102 F
5928 RH Venlo
T (+31) 077 321 16 67
F (+31) 077 321 16 70
info@jupiteruitzendbureau.nl
www.jupiteruitzendbureau.nl

 

  • Jupiter Uitzendbureau B.V.
  • Willem Barentszweg 30
  • 5928 LM Venlo
  • Administratie
  • Patrycja Kieca
  • T 077 324 04 57
Securitech